Snail esch geil...

Das Album erschien im April 2003


<< zurück

1 - Tanze
2 - Schissdräck
3 - Muuh...
4 - Farmer
5 - Chnächt
6 - Tierisch gärn
7 - Rock mi !
8 - Geili Sou
9 - För dech büet e Rose
10- CH- Hymne
11 - Mier Schwiizer
12 - So elei

bestellen >>